Фильтр
Кол-во строк: 
Лiквiдацiя УГКЦ (1939 - 1946). Дoкyменти рaдянських opгaнiв держaвнoї бeзпеки. Tом I. - 2006